GovAiLab

GovAiLab - pikemalt Goverment Technology and Artificial Intelligence Lab - fookus on aidata riigiasutustel katsetada uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis toetaksid asutuse äriliste eesmärkide edukamat täitmist. Labor on partneriks asutuste juhtidele, arendus- ja tehnilistele spetsialistidele paremate valikute tegemisel, tehnoloogia visioneerimisel ning tehisintellekti lahenduste katsetamisel. Samuti võimaldab labor ideede algfaasis katsetada erinevaid lahendusi prototüüpide loomisega.

MEIST


GovAILab on Tallinna Tehnikaülikooli uurimisrühmade ülene initsiatiiv, et koondada kokku tehisintellekti, masinõppe, andmeteaduse, IT arhitektuuride ja teiste seotud valdkondade kompetentsid. Avaliku sektori probleemide analüüsimiseks, lahendamiseks ja prototüüpimiseks pannakse projektipõhiselt kokku ekspertidest koosnevad tippmeeskonnad ning vajadusel kaasatakse ka TalTechi tudengeid.


Me aitame vastata küsimustele nagu näiteks:

 • Kuidas tehisintellekti kasutada?
 • Kuidas tehisintellekti treenida, uuendada, kogu elukaart hallata?
 • Kuidas andmeid ette valmistada, korrastada, tagada nende sobivus läbi elukaare?


Samuti on suuremate andmete töötlemine ja nende kasutuselevõtt seadmas uusi küsimusi olemasoleva IT arhitektuuri ja loogikale - kas loodud infosüsteemide arhitektuur / tehnilised lahendused / kasutuselevõetud tehnoloogiad on sellised, mis tagavad järgmiseks 15 aastaks eduka arengu või tuleks nende lahenduste sobivust hinnata uute võimaluste vaates.


GovAiLabi eesmärk ei ole hilisemas faasis osaleda lahenduste arendamisel. Selle ülesande täidavad jätkuvalt turul olevad IT partnerid.

KOMPETENTSID


 • Andmeteadus
 • Tehisintellekt
 • Masinõpe
 • e-riigi tehnoloogiad
 • IT arhitektuurid
 • Infosüsteemid
 • Keeletehnoloogia
 • tarkvaratehnika
 • küberkaitse
 • Küberkriminalistika
 • Plokiahelad
 • Tarkvara kvaliteet ja usaldusväärsus
 • Riistvara töökindlus ja turvalisus
 • Kommunikatsioonitehnoloogiad (IOT, 5g)

MEESKOND


INGRID PAPPEL
e-riigi tehnoloogiad
SADOK BEN YAHIA
suurandmed
LAURI ILISON
evangelist
DIRK DRAHEIM
suured IT süsteemid
GUNNAR PIHO
tarkvaraarendus
JAAK TEPANDI
koostalitlusvõime
INNAR LIIV
andmeteadus

Lisaks põhimeeskonnale kaasame TalTechi IT-teaduskonna uurimisrühmi ja tudengeid.

VÕTA ÜHENDUST!